webinar register page

Webinar banner
Sesjon 9B - «Å finne elevens genuine stemme – fokus på den muntlige ferdigheten i et digitalt klasserom»
Siv Bendiksen
Sørenget skole, Namsos

Muntlighet har vært en av de grunnleggende ferdighetene i Læreplanen, men blir kanskje noen ganger litt glemt i skolehverdagen. Å bruke stemmen sin for å vise sin kunnskap er enkelt og man trenger ikke mye teknisk utstyr for å gjøre det. Elevene kan vise sin kunnskap ved ganske enkle metoder, og som gir mestring og økt motivasjon. Jeg vil vise hvor enkelt det faktisk kan gjøres, og at dette kan gjøres på alle trinn.

May 8, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.