webinar register page

Webinar banner
Utstillerseminar 1A - Creaza AS: «Creaza presenterer nye komplette læremidler»
Vibeke Omberg & Kristin Hop

Creaza presenterer nye læremidler for grunnskolen og VGS. Til fagfornyelsen har Creaza utviklet komplette, heldigitale læremidler klare til bruk i klasserommet. Læremidlene er temabaserte, dynamiske og aktuelle, og legger opp til at elevene skal være utforskende, samhandlende og kreative produsenter. På seminaret vil vi presentere læremidlene, og vise hvordan de fungerer i klasserommet, for økt motivasjon, tilpasning og mestring.Læremidlene vi vil presentere: Creaza samfunn 1-4, Creaza samfunn 8-10 og samfunnskunnskap på VGS, og Creaza engelsk: engelsk for 5-10 trinn, og begynneropplæring i engelsk for 5-10 trinn og VGS.

May 6, 2020 11:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.