webinar register page

Webinar banner
Sesjon 4A- «Må teksten alltid være lineær?»
Tonje Lundervold & Sølvi Ellefsen
Statped

Skolen har ansvar for å legge til rette for at elever med ulike behov skal få vist kompetansen sin. For mange elever er det å produsere bare lineær tekst den minst motiverende måten å gjøre dette på. For noen er det vanskelig, og for andre er det nesten umulig. Vi vil vise eksempler på hvordan du som pedagog kan legge til rette for at ulike digitale tjenester, som for eksempel tankekart, Book Creator, Clips, Flipgrid og videoredigeringsprogram kan brukes av alle elever, og dermed stimulere til inkludering, kompensering, mestring og bruk av de 21.århundrets kompetanser.

Sølvi Ellefsen er logoped og jobber som seniorrådgiver på Statped vest, avdeling språk/tale. Hun har mange års erfaring som skolelogoped. Sølvi er opptatt av god pedagogisk bruk av digitale tjenester for å fremme mestring, motivasjon og læring. Tonje Lundervold er synspedagog i Statped og jobber blant annet med elever med ulike typer synshemminger. Hun er opptatt av at alle elever skal få vist sin kompetanse og delta i læringsfellesskapet ut fra sine premisser gjennom bruk av digitale tjenester.

May 7, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.