webinar register page

Webinar banner
Sesjon 1A - «Funksjoner for tilgjengelig digital læring»
Anders Wicken Ølander & Yngvild Rye
Statped

Har du opplevd at en elev trenger auditiv støtte til lesingen? At noen har vansker med å filtrere visuell informasjon på digitale flater? At innholdet du ser på skulle vært større? Da er dette seminaret for deg! Målet med seminaret er å gi deg et innblikk i tilgjengelighetsfunksjoner i ulike operativsystemer. Disse funksjonene kan gjøre hverdagen lettere for både elever og lærere. I dette praksisnære seminaret er det fokus på snakking og trykking. Ta med enheten du bruker til daglig, så har vi store ambisjoner om å lære deg minst én ny og nyttig ting. Du trenger ikke laste ned noen apper, vi skal kun arbeide i innstillingsmenyen på din enhet.

Anders Wicken Ølander og Yngvild Rye er utdannet audiopedagoger og jobber som rådgivere i Statped sørøst fagavdeling hørsel. Begge har interesse av at digitale verktøy skal være en naturlig del av skolehverdagen, og at verktøyene skal være tilgjengelig for alle, uansett.

May 6, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.