webinar register page

Webinar banner
Sesjon 7A - «VR/AR for læring og trening i skolen og i arbeidslivet»
(NB! Denne sesjonen varer 90 minutter)

Ekaterina Prasolova-Førland, Mikhail Fominykh, Jose Fernando Garcia Estrada, Martin Langmo Karlstrøm & Thomas Markussen
NTNU

Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) har hatt en eksplosiv utvikling de siste årene, og åpner store muligheter i undervisningssammenheng. Eksempler er rik og interaktiv fjernundervisning, avanserte visualiseringer for bedre pensumforståelse, virtuelle klasseturer, ferdighetstrening, og bevisstgjøring rundt samfunnsutfordringer.

I dette verkstedet presenterer forskningsgruppen IMTEL (NTNU) forskjellige VR/AR prosjekter for læring og trening på skolen og i arbeidslivet og gir råd og tips til innføring av disse teknologiene i egen undervisningspraksis. Det blir flere demoer, f.eks karriereveiledning i VR i samarbeid med NAV, havnivåstigning i Trondheim, og kolonisering av Mars i VR. Sesjonen avsluttes med praktisk økt i online VR Mozilla Hubs der foredragsholderen avholdt sin undervisning etter korona-lockdown.

May 7, 2020 03:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.