webinar register page

Webinar banner
Sesjon 6A - «LIVE podcast med Spillpedagogene – Tre hardnakkede myter om dataspill i skolen»
Tobias Staaby, Aleksander Husøy, Halvor Thengs, Odin Nøsen, Magnus Sandberg & Ragnhild Solberg
Spillpedagogene

I denne episoden tar vi for oss tre hardnakkede myter om dataspill og undervisning – og vi inviterer lytterne til å komme med tilbakemeldinger og spørsmål mens vi holder på -

De originale Spillpedagogene er Tobias Staaby og Aleksander Husøy. Begge arbeider som lærere ved Nordahl Grieg Videregående skole, og er ledende innenfor feltet spill og læring. Seinere er flere kommet til. Magnus Sandberg er en nestor i bruk av dataspill i skolen og for tiden stipendiat på NTNU, men holder til i Drammen. Ragnhild Solberg er med i Spillpikene og stipendiat på UiB. Odin Nøsen er skolerådgiver hos oppvekstsjefen i Randaberg kommune. Halvor Thengs er lektor ved Dalane videregående skole. Spillpedagogene deler en overbevisning om at spill er et verktøy som til mye større grad bør tas i bruk i norsk skole. I denne bloggen deler vi våre ideer og erfaringer med spill i klasserommet. Vårt mål er at lærere, skoleledere og andre interesserte kan bruke dette som inspirasjon til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis.

May 7, 2020 02:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.