webinar register page

Webinar banner
Utstillerseminar 3B - Interactive Norway: «Bli med i en online undervisningstime der vi demonstrerer mulighetene for utforskende og engasjerende undervisning med SMART Board!»
Trude Wang Tørvik & Kristina Rummelhof

I dette webinaret utfordrer vi den tradisjonelle bruken av SMART Board og SMART Notebook, og viser hvordan løsningen kan fungere som et samlende undervisningsverktøy for lærere og elever, både i og utenfor i klasserommet. Vi tar dere med inn i SMART Learning suite Online, der samhandlingen med iPad, Chromebooks og PC gir mulighet for mer inkluderende og variert undervisning samt skaper en god klassestruktur. Seminaret passer for lærere og skoleledere som ønsker å vite mer om SMART Board i klasseromsundervisning, i tillegg til fjernundervisning.

May 7, 2020 11:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.