webinar register page

Webinar banner
Åpning av NKUL@home
Et åpningsplenum i webinar-format... går det an? Hvorfor ikke?

Her får du musikalsk åpning ved Strindens Promenade Orchester, hilsner fra NTNUs rektor og kunnskapsminister Guri Melby, samt utdeling av Gullepleprisen ved Bente Moen Kristansen fra NPeD.

Og du får testa hvordan det er å logge seg på et webinar under NKUL@home :)

May 6, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.