webinar register page

Webinar banner
Materialeffektivitet og klima: Hvordan kan mer effektiv bruk av materialer i biler og boliger gi bedre klima?
I forbindelse med at det internasjonale ressurspanelet lanserer rapporten “Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future”, inviterer NTNU Bærekraft til et webinar om materialeffektivitet og klima. Webinaret er organisert i samarbeid med Miljødirektoratet, Circular Norway og Grønn Byggallianse.

Det internasjonale ressurspanelets nye rapport om ressurseffektivitet og klimaendringer vurderer hvordan mer effektiv bruk av materialer i boliger og biler kan redusere klimagassutslipp og bedre mulighetene for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Utslipp fra produksjon av ulike materialer er nå sammenlignbart med utslipp fra landbruk, skogbruk og endring i arealbruk, men det har fått mindre oppmerksomhet i klimadebatten. Rapporten viser til at det er på tide å se lenger enn energieffektivitet for å redusere det globale karbonavtrykket.

Med dette som utgangspunkt, vil vi under webinaret få presentert det internasjonale ressurspanelet og deres arbeid med ressurs- og materialeffektivitet. I tillegg presenterer aktører fra næringslivet sine erfaringer med materialeffektivitet innen bygg- og transportsektoren. Etter presentasjonene blir det mulighet til å stille spørsmål til de som har presentert.

Hvordan kan materialeffektivitet bidra til et bedre klima? Dette vil være hovedtemaet for diskusjonene i dette webinaret.

Ressurspanelets rapport "Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future" finner dere her: https://www.resourcepanel.org/reports/resource-efficiency-and-climate-change.

Video om rapporten “How can Resource Efficiency contribute to the fight against climate change?” finner dere her: https://youtu.be/qQAX21c3tGs

Nov 24, 2020 10:00 AM in Paris

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rebecka Snefuglli Sondell.