webinar register page

Webinar banner
Sesjon 5A - «Dybdelæring i matematikk med Python»
Rune Mathisen
Skien vgs, Vestfold og Telemark

Tom Jarle Christiansen
Bamble vgs, Vestfold og Telemark

Algoritmisk tenking, dybdelæring og programmering er begreper vi som lærere må forholde oss til i fagfornyelsen. I denne arbeidsøkta vil Rune og Tom Jarle vise hvordan de konkretiserer dette med et praktisk og klasseromsnært eksempel. De skal jobbe med å finne nullpunkter til en funksjon med ulike innfallsmetoder og numeriske teknikker. Målet med økta er å gi lærere et konkret opplegg som de kan gjennomføre i eget klasserom, og å gi dem inspirasjon til å utforme egne opplegg. Temaet i arbeidsøkta er hentet fra matematikk 1T, men arbeidsmåter og teknikker er generelle og kan brukes i mange andre sammenhenger.

Rune Mathisen underviser i matematikk og IT på Skien videregående skole. Tom Jarle Christiansen underviser i matematikk, fysikk og IT på Bamble videregående skole. Begge har lang erfaring med utvikling av læremidler og med bruk av IKT i undervisning.

May 7, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.