webinar register page

Webinar banner
Sesjon 8B - «1:1 i 40 skoler – erfaringer og muligheter»
Ivar Berg, Arne Bergan, Kristoffer Dekke, Magnus Johannson, Marie Ydstie Olafsen & Karoline Svensli
Asker kommune

Asker kommune har fra 2017-2020 etablert 1:1 Chromebooks for 12 000 elever og 1200 lærere. Forskningsstiftelsen NIFU har hatt følgeforskning på implementeringen. Askerskolen har tatt noen valg som vi mener har vært viktige for skoleutvikling og delingskultur. Målet med utviklingsarbeidet er utforskende undervisning som bidrar til elevaktive læringsformer. Du vil få presentert en rekke eksempler, og ikke minst innsikt i hvordan Asker kommune nå arbeider videre etter at 1:1 er etablert.

May 8, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.