webinar register page

Webinar banner
Sesjon 2A - Panelsamtale: «Kan koronakrisen gi en fornyelse av skolen?»
Moderator: Per Rune Eknes, redaktør SkoleMagasinet

Panelet består av:
Eldar Dybvik, journalist
Heidi Austlid, direktør, IKT-Norge
Kristin Schulz, leder, Elevorganisasjonen
Elisabeth Øverland, seniorrådgiver, Statped
Tormod Korpås, Leder for Lederråd, Utdanningsforbundet

May 6, 2020 02:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.