webinar register page

Webinar banner
Sesjon 3A - «Praktisk læring med VR i klasserommet»
Geir Ulriksen
NTNU

Hvordan kan bruk av VR teknologien gi praktisk læring i klasserommet for TIP elever i yrkesfag. Vi er 4 studenter på Yrkesfaglærerstudiet på NTNU som har aksjonert med å bruke VR teknologien i klasserommet. Vår hypotese er at elever vil motivers til læring ved bruk av VR teknologien. Dagens forskning på læring ved bruk av VR teknologien i skolen baserer seg på teoretisk emner som matematikk og geografi. Vi ønsker å se om teknologien kan brukes i praktiske fag og hvilken læring kan den gi.

Geir Ulriksen 57 år, fagbrev som bilmekaniker, yrkespraktisk som inneholder i tillegg, brann og redningstjeneste, maskin- passer sjøbrannsprøyte, tilsynsarbeid i brannforebyggende avdeling og vaktmestertjeneste. Er i siste semester på Bachelorstudiet Yrkesfaglærer.

May 6, 2020 03:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.