webinar register page

Webinar banner
Sesjon 8A - «Bli klar til programmering i læreplanene»
Wenche Erlien
Naturfagsenteret

Er skolen din klar når programmering og algoritmisk tenkning kommer inn i læreplanene for matematikk, naturfag, musikk og kunst- og håndverk? Utdanningsdirektoratet utvikler en digital kompetansepakke til skoler som vil heve kompetansen til sine lærere i programmering. Kompetansepakken har i første omgang grunnskole som målgruppe. På webinaret får du informasjon om kompetansepakken og smakebiter fra innholdet.

Wenche Erlien er førstelektor ved Naturfagsenteret. Hun leder arbeidet med kompetansepakken om programmering og algoritmisk tenking som lages på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Wenche er prosjektleder for viten.no, er en av forfatterne på boka «Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag», har hovedfag i naturfagdidaktikk fra NTNU og har vært lærer i videregående skole i flere år.

May 8, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.