webinar register page

Webinar banner
Utstillerseminar 4B - KF: «Har vi glemt de grunnleggende ferdighetene?»
Hanne Karlsen, Torgeir Berg & Marte Fjeld

Nye læreplaner betyr ikke at prinsippet om de grunnleggende ferdighetene forsvinner. Fagfornyelsens overordnede del understreker fortsatt at «de grunnleggende ferdighetene hører hjemme i alle fag» (udir.no). Som lærere og pedagoger, vet vi i KF at skolehverdagen ikke alltid gjør det enkelt å trene disse ferdighetene. Derfor ønsker vi å vise deg tre helt nye, pedagogisk forankrede verktøy som gir deg det du trenger for at elevene dine både leser, skriver og regner, uansett hvilket fag som står på agendaen.

May 7, 2020 01:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.