webinar register page

Webinar banner
Sesjon 9A - «Gode eksempler på digital praksis før og etter koronastengte skoler»
Øystein Gilje, Frida Thuen & Åslaug Bjerke
FIKS, UiO

I denne sesjonen får du innsikt i hvordan ungdomsskoler har utviklet gode praksiser for læring og undervisning, både i klasserommet og utenfor i tiden med stengte skoler. Bakgrunnen er GEPP-prosjektet har forskningmiljøet i FIKS fulgt 20 klasser på 10 ungdomsskoler der elevene har arbeidet med egen skjerm i minst ett år. I dette webinaret presentere FIKS de viktigste innsiktene fra dette prosjektet. Det er fem kommuner som har deltatt i prosjektet og du får også høre hvilke erfaringer de har gjort de siste to månedene.

Øystein Gilje er førsteamanuensis i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger vekt på læring og identitet i digitale ungdomsliv. Gilje har ledet GEPP-prosjektet med de fem samarbeidende kommunene. Frida Thuen jobber som prosjektleder i FIKS. Frida har en master i pedagogikk med fordypningen Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO. Åslaug Bjerke jobber som forskninsassistent i GEPP og forskningsprosjektet Multimodale læring og vurderingsformer. Hun er utdannet statsviter og har tatt PPU ved UiO.

May 8, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.