webinar register page

Webinar banner
Sesjon 3B - «Digitalisering av historiske landskap -for undervisning og formidling»
Christian Wee
Falstadsenteret

Falstadsenteret lanserte i 2019 en stedsbunden digital rekonstruksjon av landskapet og bygg som i 1941-1945 var SS Strafgefangenenlager Falstad, en av de største fangeleire i Norge. Ved å bevege seg i landskapet med ipads får besøkende se leiren slik den var, og kan lete seg frem i landskapet for å se autentisk historisk materiale, bilder og videoer fra tidsvitner – der det skjedde. Hvilke muligheter åpner stedsbunden digital rekonstruksjon for bruk av historiske landskap i formidling og undervisning?

Christian Wee er direktør ved Falstadsenteret, og en pådriver for digitaliseringen som har funnet sted ved senteret de siste årene. Wee er utdannet Cand.mag, og er involvert i flere nasjonale og internasjonale nettverk innen museum, formidling og menneskerettigheter.

May 6, 2020 03:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.