webinar register page

Webinar banner
Sesjon 2B - «Inkluderende bruk av Minecraft»
Miriam Modalsli & Oda Bøthun
Statped

Minecraft kan være en ufarlig inngang til læring for elever som ellers har opplevd lite mestring i skolen. Vi tar utgangspunkt i caser og konkrete eksempler når vi viser hvordan Minecraft kan brukes som en inkluderende læringsaktivitet. Her står mestring, skaperglede og samarbeid på timeplanen.

Oda Bøthun, rådgiver i SLOT, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling i Statped. Spesialpedagog med erfaring fra skole og PPT. Miriam Modalsli, seniorrådgiver i SLOT, Statped. Utdannet lærer og spesialpedagog. Erfaring fra klasserom med 1:1 iPad.

May 6, 2020 02:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.