webinar register page

Webinar banner
Utstillerseminar 7B - NTNU VIDERE: «Lær hvordan du kan anvende programmering i dine fag. Fleksibelt og pedagogisk tilrettelagt programmeringskurs for lærere»
Majid Rouhani & Per-Odd Eggen
NTNU

Lær hvordan du kan anvende programmering i dine fag. Fleksibelt og pedagogisk tilrettelagt programmeringskurs for lærere

Programmering 8 – 13. trinn er et 100% nettbasert utdanningstilbud levert fra IDI som består av to enkeltstående moduler. Det har som mål å gi lærerne kompetanse, interesse og engasjement for programmering. Kurset er tilrettelagt for undervisningsbehovet i skolen, og det legges vekt på at lærerne skal kunne bruke programmering til å øke fagforståelsen. Kurset er fleksibelt og individuelt tilpasset slik at lærere med forskjellig kunnskapsnivå kan ha nytte av det. Fleksibiliteten i kurset gjør at også lærere som underviser lavere trinn eller er uten programmeringsbakgrunn, kan ha nytte av tilbudet.

Skolelaboratoriet (SL) samarbeider med IDI for å tilby et helhetlig tilbud i programmering. I tillegg til de to modulene fra IDI, tilbyr SL praktisk rettede kurs der lærere samles og får veiledning i å gjennomføre undervisningsopplegg der programmering brukes for å løse praktisk rettete oppgaver i naturfag eller matematikk. SL vil også bruke deler av dette i sin videreutdanning for lærere 8-13 i naturfag og i et tilsvarende tilbud til yrkesfaglærere som utarbeides i samarbeid med Institutt for elektroniske systemer og Institutt for lærerutdanning.

Videreutdanningskurset for yrkesfaglærere (15 stp.), er samlingsbasert (3×3 dager) og vil tilbys første gang våren 2021. Det er i første rekke myntet på lærere på EL, BA og TIP og det vil legges stor vekt på å fagrette undervisningen gjennom relevante prosjekter der Internett of Things (IoT), bruk av WiFi og trådløs kommunikasjon vil være sentrale tema.

May 8, 2020 02:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.