webinar register page

Webinar banner
Sesjon 7B - «Ny digital læreplanvisning»
Kjersti Mikalsen
Utdanningsdirektoratet

Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020. En ny digital læreplanvisningen gir støtte til å se sammenhenger i og mellom fag, jobbe med progresjon og knytte opplæringen til overordnet del. Læreplanvisningen får også funksjonalitet for å planlegge opplæring direkte fra læreplanen.

May 7, 2020 03:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.