webinar register page

AVLYST: Akademiet 5. oktober 2020
Møtet 5. oktober må dessverre avlyses. Vi håper å kunne sette opp temaet ved en senere anledning.

Neste akademimøte er 2. november (webinar). Da skal Reginald Hermanns snakke om moderne dateringsmetoder for skred og "Mannen".

Oct 5, 2020 07:00 PM in Oslo

Logo for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DKNVS administrasjon.